Czy to jest migrena ?

  • Posted on: 3 March 2015
  • By: jleszcz
Czy to jest migrena

Czy to jest migrena ?

Migrena jest chorobą neurologiczną, objawiającą się uciążliwymi dolegliwościami neuropsychologicznymi. Rocznie, na co najmniej jeden atak bólu migrenowego, skarży się 13% ludzi. Najczęściej są to osoby młode i prawie dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyźni. Dużym problemem jest niska świadomość społeczna. Wiele osób nie szuka pomocy lekarskiej, bo nie jest świadoma swojej choroby.

Skąd się bierze migrena?
Napad bólu migrenowego związany jest bezpośrednio z nadmierną reaktywnością komórek nerwowych oraz nieprawidłowym metabolizmem i transmisją sygnałów w obszarze neurogleju, co następnie powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych wewnątrzczaszkowych. Stan patologiczny zaczyna się w części potylicznej mózgu i stopniowo rozprzestrzenia się do jego przedniej części, a więc czołowo-skroniowej. Za główny czynnik wyzwalający uważa się przede wszystkim stres, a u kobiet także owulację i miesiączkę. Migrena jest w pewnym stopniu dziedziczona genetycznie poprzez niski próg bólowy.
Napad migrenowy jest procesem kilkuetapowym i trwa przed, a także już po ustąpieniu głównego objawu – silnego bólu głowy. Ponadto chory najczęściej odczuwa przykre dolegliwości nawet w trakcie okresu międzynapadowego.

Jak przebiega migrena?
Trzeba zdawać sobie sprawę ze złożoności tego terminu i różnorodności objawów. Poniższy schemat przedstawia umowne fazy napadu migrenowego bólu głowy.

przebieg migreny.png

Migrenie może towarzyszyć aura zwiastująca nadchodzący ból, jednak u części osób ból nadchodzi niespodziewanie, najczęściej w godzinach porannych. Aurą określa się, narastające i trwające nie dłużej jak 60min, zaburzenia widzenia, czucia, motoryki, mowy, a nawet podstawowych czynności życiowych koordynowanych przez pień mózgu.

Faza zwiastunów nie jest związana bezpośrednio z bólem, ale część objawów jest charakterystyczna dla obu tych faz. Pierwszymi niepokojącymi znakami jest częste ziewanie, trudności w koncentracji, nadmierne pobudzenie oraz sztywność karku. Następnie dochodzi do nadwrażliwości czuciowej, przede wszystkim na światło, dotyk i dźwięki oraz chorego zaczynają męczyć uporczywe nudności.
W kolejnej fazie przeważają objawy bólowe. Ból głowy jest pulsujący o charakterze narastającym i trwa od 4 do nawet 72 godzin. Lokalizuje się on zazwyczaj po jednej stronie i znacznie nasila się podczas wysiłku fizycznego. Najczęściej pojawia się w rano i jest tak silny, że uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności. Nierzadko towarzyszą mu wymioty. Ból ten zazwyczaj nie ustępuje nawet po drzemce, a dodatkowo potęgują go odczuwane przez chorego bodźce zewnętrzne. Zmniejszający się ból rozpoczyna fazę ustępowania.
W trakcie fazy ponapadowej rzadko występuje ból głowy. Najbardziej uciążliwe dolegliwości na tym etapie to uczucie ogólnego rozbicia, zaburzenia koncentracji i pamięci oraz znacznie obniżony czas reakcji wzrokowo-motorycznych. Nie jest jednak do końca pewne czy dysfunkcje te są konsekwencją napadu migrenowego czy przyjmowanych leków przeciwbólowych i przeciwwymiotnych podczas jego trwania.

Jakie są skutki migreny?
Uciążliwość choroby nie ogranicza się wyłącznie do dolegliwości napadów migrenowych. Dla osób z chronicznymi migrenami okresy międzynapadowe nie oznaczają odpoczynku od choroby. Ciągły strach przed nawrotem objawów uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i powrót do pełnej sprawności oraz potęguje odczucie stresu. Ma to przełożenie na wiele sfer życia i wpływa także na relację z najbliższymi. W konsekwencji chory traci poczucie samodzielności, niezależności, radość z życia, zaczyna odczuwać poczucie winy i kłopoty z samoakceptacją. Efektywność i wydajność w pracy oraz w trakcie nauki widocznie się obniża. Ponadto migrena z aurą wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu, zwłaszcza u kobiet.

Choroby nie należy ignorować, należy zgłosić się do lekarza. Diagnoza opiera się przede wszystkim na szczegółowym wywiadzie lekarskim. Niewłaściwa diagnoza skutkuje niewłaściwym leczeniem, lub co gorsza zupełnym jego brakiem. Dlatego należy pamiętać, żeby podczas wizyty lekarskiej podać dokładne objawy i nie pomijać żadnych dolegliwości. Obecnie istnieje wiele farmakologicznych metod leczenia oraz terapie wspomagające poprawiające znacznie komfort życia chorego.