Dlaczego nie tryptany ?

 • Posted on: 21 May 2015
 • By: jleszcz

Tryptany. Tę nazwę kojarzy każda osoba cierpiąca z powodu migreny. Obecnie jest to jedna z podstawowych i najczęściej stosowanych grup leków podawanych pacjentom w celu łagodzenia ciężkich napadów migreny.
Obserwuje się skuteczność i dużą efektywność w działaniu leków u ok. 60% stosujących, jednak nie jest to jednak właściwe rozwiązanie dla każdej osoby. Ponadto występuje szereg powikłań i skutków ubocznych takiej terapii. Zatem przyjrzyjmy się tym lekom bliżej.

Opis leku i jego działania

Tryptany są selektywnymi agonistami receptora 5-HT1B/D, a więc receptora serotoniny. Dzielimy je na tryptany pierwszej (sumatryptan) oraz drugiej generacji (zolmitryptan, naratryptan, rizatryptan, almotryptan, frowatryptan, eletryptan). Wszystkie wyżej wymienione wpływają na zmianę światła naczyń krwionośnych w mózgu, zwężają je, co spowalnia przebieg procesów zapalnych.
Działają też hamująco na sekrecję neuroprzekaźników w układzie nerwowym, a tym samym hamują przewodnictwo czuciowe w nerwie trójdzielnym. Nerw ten odpowiedzialny jest za unerwienie oczu i oczodołów i odpowiada za charakterystyczny migrenowy ból, nudności i światłowstręt. Jednak, aby uzyskać oczekiwany skutek, leki te należy przyjąć możliwie najszybciej, najlepiej w pierwszej godzinie napadu. Istnieją cztery drogi aplikacji leku: doustna, inhalacyjna (aerozol donosowy), doodbytnicza (czopki) oraz dożylna (w warunkach szpitalnych).
W Polsce zarejestrowane są 3 leki przeciwmigrenowe z grupy tryptanów. Jest to sumatriptan (Imigran), zolmitriptan (Zomig) i rizatriptan (Maxalt).

Przeciwwskazania

Należy zaznaczyć, że nie zaleca się stosowania tryptanów w przypadku aury. Stosuje się je dopiero podczas trwania napadu migrenowego i silnych dolegliwości bólowych. Ponadto ograniczeniem jest wiek pacjenta: nie podaje się ich dzieciom ani chorym powyżej 65 roku życia.
Główne przeciwwskazania do wdrożenia terapii to:

 • nadwrażliwość na składniki leku
 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • zespół WPW
 • choroba niedokrwienna serca
 • przebyty zawał mięśnia serca
 • migrena podstawna
 • migrena z porażeniem połowiczym
 • przyjmowanie preparatów ergotaminy
 • ciąża

Skutki uboczne

W ulotce leku znajdziemy wiele możliwych skutków ubocznych, jednak najczęstsze to:

 • nudności
 • zawroty głowy
 • uczucie niepokoju i lęku
 • uczucie ciężkości w klatce piersiowej
 • sztywność karku
 • skurcz gardła
 • przejściowy wzrost natężenia bólu
 • cierpnięcie kończyn
 • zaburzenia widzenia.

Poza ogólnymi skutkami ubocznymi, dodatkowo różnią się one w zależności od drogi przyjęcia leku. Po przyjęciu drogą doustną i doodbytniczą możemy spodziewać się przede wszystkim wymiotów, biegunki, bólów brzucha, uderzeń gorąca, wypieków na twarzy, uczucia słabości i zmęczenia. Po wstrzyknięciu występują najczęściej objawy miejscowe w okolicy wkłucia: ból i pieczenie, miejscowy obrzęk, zaczerwienienie, zasinienie, krwawienie z miejsca podania. Po zastosowaniu aerozolu zaobserwować można podrażnienie i pieczenie w nosie lub gardle, suchość błon śluzowych oraz krwawienie z nosa.

Niebezpiecznym następstwem zażycia leku jest senność, mniejsza koordynacja wzrokowa i ruchowa, co wpływa na zdolności motoryczne kierowców i uniemożliwia prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Sporadycznie zdarza się, że skutki zażycia leku stają się bardzo poważne, nawet zagrażające życiu pacjenta. Najbardziej poważnymi skutkami są: omdlenia, kołatanie serca, reakcje nadwrażliwości, parestezje, zawał mięśnia sercowego, skurcz naczyń wieńcowych, choroba niedokrwienna serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Wyżej wymienione objawy niepożądane mają często łagodny przebieg i choć są dokuczliwe, ustępują samoistnie. Poważnym i dalekosiężnym skutkiem, o którym często się nie wspomina, jest fakt, że regularne i długotrwałe stosowanie tryptanów może spowodować wzrost częstotliwości występowania napadów migrenowych. Ponadto statystycznie u ok.30% chorych występują nawroty napadu w ciągu 24 godzin od zażycia leku.

Istotna dla pacjenta jest też wysoka cena tych leków, które nie podlegają refundacji. Wielu osób nie stać na zakup leków w takiej ilości, jaka byłaby potrzebna w terapii tej przewlekłej choroby.

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw lekom tryptanowym i zestawiając tę wiedzę z faktami na temat urządzenia Cefaly oczywiste staje się, że tryptany mogą być mniej korzystnym rozwiązaniem. Po co narażać zdrowie, kiedy leczenie może być dużo bezpieczniejsze i bardziej skuteczne?

Urządzenie Cefaly nie obciąża organizmu, nie oddziałuje na inne układu poza dobroczynnym wpływem na układ nerwowy, nie jest obarczone poważnymi skutkami ubocznymi i występuje niewiele przeciwwskazań. Ponadto za urządzenie płaci się raz, co znacznie obniża koszty leczenia.

Dlatego wybraliśmy Cefaly. A Ty?