Migrena a udar mózgu

  • Posted on: 12 May 2015
  • By: jleszcz
Migrena a udar mózgu

Badania wykazały wysoką zależność między występowaniem migreny i udarem mózgu. Związek ten wykazało wiele badań. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania migreny i udaru w ogólnej populacji korelacja tych schorzeń jest silna. U jednej trzeciej osób z udarem mózgu w przeszłości występowała migrena.

Migrena i udaru mózgu mimo dużych różnic w etiologii klinicznej mają pewne cechy podobne. Migrena charakteryzuje się bólem głowy i współwystępującą z nim aurą. Migrenowa aura jest zwykle określane jako stopniowe rozszerzanie ogniskowych objawów neurologicznych np. drgania widzianego obrazu, uczucia mrowienia, które mają charakter postępujący. Podobne dolegliwości są skutkiem niedokrwiennego bólu głowy w przypadku wystąpienia udaru mózgu.

Migrena jest czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Udar może wystąpić w trakcie typowego napadu bólu migrenowego, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu aura.

Pozostałe czynniki ryzyka udaru migrenowego:


  • płeć żeńska

  • wiek poniżej 45 roku życia

  • palenie papierosów

  • zażywanie doustnych środków antykoncepcyjnych

  • niskie profile ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych 

  • obecność przetrwałego otworu owalnego w sercu 

Ryzyko udaru jest dwukrotnie wyższe u osób cierpiących na migrenę z aurą i dodatkowo trzykrotnie wzrasta w przypadku kobiet, zwłaszcza w młodym wieku.

Zarówno migrena, jak i udar niedokrwienny wiążą się z patologicznym stanem naczyń krwionośnych. Migrena jest związana z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych (np. nieprawidłowy skurcz i rozszerzenie naczyń, obecność tętnic rozwarstwionych) i krwi (w tym nadkrzepliwość związana z płytkami krwi). Te dysfunkcje mogą prowadzić do udaru niedokrwiennego. Udar powstaje, gdy zatkaniu lub zwężeniu ulegają naczynia zaopatrującego mózg w krew.

Najnowsze dane wskazują, że aktywacja śródbłonka naczyń w skutek procesu stresu oksydacyjnego powoduje nadkrzepliwości i stan zapalny. Jest to bardzo powszechne zjawisko u młodych pacjentów z migreną z objawami aury, szczególnie u kobiet przed menopauzą. Migrena i udar mózgu są połączone przez co najmniej dwa aktywne geny warunkujące chorobę CADASIL i RVCL. Przy czym pierwszy wskazywany jest za najbardziej popularną drogę dziedziczenia skłonności do udaru. Choroba warunkowana przez ten gen powoduje postępującą degenerację i nieprawidłowości w budowie komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych.

W celu profilaktyki przeciwudarowej osoby cierpiące na migrenę powinny unikać palenie papierosów oraz kontrolować nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię i cukrzycę. W przypadku stosowania tryptanów w terapii migreny, należy uważać na ich działanie zwężające naczynia krwionośne. Stosowanie farmakologii mieszanej, uzupełniając leczenie o leki przeciwdepresyjne i przeciwdrgawkowe zmniejsza zapotrzebowanie na ostrą terapię doraźną. Istnieją dowody na to, że aspiryna jest skutecznym sposobem zapobiegania wystąpienia udaru mózgu u kobiet po 45 roku życia. Bardzo skuteczna jest także profilaktyka niefarmakologiczna. Najlepsze wyniki odnosi terapia biofeedback.