Skuteczność

Regularne stosowanie CEFALY® pozwala na znaczne zredukowanie ilości spożywanych leków przeciwbólowych.

Z badań wynika, że u osób regularnie stosujących CEFALY® zgodnie z zaleceniami lekarza objawy migreny zostały zlikwidowane lub znacznie zredukowane u 77% pacjentów a ilość zażywanych przeciwbólowych środków farmaceutycznych zmalała o 75%.

81% pacjentów jest zadowolonych z rezultatów stosowania CEFALY® !

Od 2008r prowadzone były badania kliniczne, które potwierdzają skuteczność działania CEFALY®. Jednymi z najistotniejszych publikacji naukowych poświęconych badaniom CEFALY® i ich wynikom, zamieszczonych w najbardziej renomowanych czasopismach medycznych są: