Wiek, struktura kory mózgowej a migrena

  • Posted on: 12 May 2015
  • By: jleszcz
Zależność pomiędzy wiekiem, strukturą kory mózgowej a migreną

Migrena jest chorobą powszechnie występującą, bardzo uciążliwą, mającą wpływ na wiele aspektów zdrowia oraz życia. Głównymi objawami są nawracające bóle głowy, nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapachy, nudności oraz wymioty. Migrena zwykle zaczyna się już w latach dzieciństwa, przed dwudziestym rokiem życia i utrzymuje się przez wiele lat. Chociaż objawy kliniczne migreny są dobrze opisane, jej patofizjologia pozostaje słabo poznana. Analiza pokazała, że u osób cierpiących z powodu migren ryzyko uszkodzenia istoty białej mózgu było 68 proc. wyższe. Dodatkowo u pacjentów z migreną z aurą o 44 proc. rosło ryzyko zaburzeń przepływu krwi w organie niż u tych, którzy cierpieli na klasyczne migreny. Dzięki rosnącej liczbie badań obrazowych tej choroby, wykazano nietypowość w strukturze i funkcjonowaniu obszarów odpowiedzialnych za ból. Miejsca te charakteryzują się zmniejszoną objętością i grubością kory mózgowej, przypuszcza się że przez wyniszczenie nadmierną aktywacją. Regiony nadmiernie podlegające przerzedzeniu to obszar ciemieniowy, czołowy oraz skroniowy, zwłaszcza w prawej półkuli mózgu.

W wielu badaniach udokumentowano związek między zanikiem kory a częstością i długością trwania napadów migreny. Innym ważnym czynnikiem, który negatywnie wpływa na integralność korową, jest wiek. Wraz z wiekiem, zmniejsza się grubość i integralność struktur korowych. Udowodniono, że procesy chorobowe dotyczące starzenia się mózgu powodują znaczną ingerencję w budowę kory.

Niezbadany został natomiast wpływ na strukturę mózgu wieloletniego leczenia farmakologicznego. Nie stwierdzono także zależności pomiędzy postępującymi zmianami a płcią, obecnością depresji oraz stanami lękowymi u chorych.

Wykazano, że migrena wpływa na proces starzenia się, zwłaszcza w trzeciej dekadzie życia osoby chorej. Stały spadek grubości kory w zaawansowanym wieku jest fizjologicznym procesem jednak napady migrenowe przyspieszają i pogłębiają ten proces. Ponadto, u chorych, przerzedzone obszary występują na całej powierzchni kory.

Wnioskuje się, że regiony kory mogą ulegać modyfikacjom związanym z wiekiem w odpowiedzi na migrenowe procesu chorobowego. Utrata objętości kory i przerzedzanie jej struktury u pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu jest wyraźne.

Godne uwagi jest to, że częstotliwość występowania migreny zaczyna spadać w piątej dekadzie życia, a objawy stają się znacznie łagodniejsze dla chorego. Fakt ten jednak nie został wytłumaczony.

Wyniki badań wskazują, że u osób cierpiących na migrenę, wraz z wiekiem, coraz widoczniejsze stają się zmiany w mikrostrukturach mózgu. Nieznana jest dokładna przyczyna tego zjawiska, ani nie istnieje sposób zapobiegania i naprawy powstających uszkodzeń.