ból głowy

Dlaczego nie tryptany ?

 • Posted on: 21 May 2015
 • By: jleszcz

Tryptany. Tę nazwę kojarzy każda osoba cierpiąca z powodu migreny. Obecnie jest to jedna z podstawowych i najczęściej stosowanych grup leków podawanych pacjentom w celu łagodzenia ciężkich napadów migreny.
Obserwuje się skuteczność i dużą efektywność w działaniu leków u ok. 60% stosujących, jednak nie jest to jednak właściwe rozwiązanie dla każdej osoby. Ponadto występuje szereg powikłań i skutków ubocznych takiej terapii.

Boli jak ... migrena

 • Posted on: 21 May 2015
 • By: jleszcz

Podczas migreny dominującym i najbardziej uciążliwym objawem jest silny, pulsujący, często jednostronny ból głowy. Natężenie bólu jest zmienne podczas trwania napadu migrenowego i modulowane przez bodźce zewnętrzne, takie jak światło, dźwięki czy zapachy. Napady migrenowe zwykle trwają od kilku godzin do kilku dni

Wiek, struktura kory mózgowej a migrena

 • Posted on: 12 May 2015
 • By: jleszcz
Zależność pomiędzy wiekiem, strukturą kory mózgowej a migreną

Migrena jest chorobą powszechnie występującą, bardzo uciążliwą, mającą wpływ na wiele aspektów zdrowia oraz życia. Głównymi objawami są nawracające bóle głowy, nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapachy, nudności oraz wymioty. Migrena zwykle zaczyna się już w latach dzieciństwa, przed dwudziestym rokiem życia i utrzymuje się przez wiele lat. Chociaż objawy kliniczne migreny są dobrze opisane, jej patofizjologia pozostaje słabo poznana. Analiza pokazała, że u osób cierpiących z powodu migren ryzyko uszkodzenia istoty białej mózgu było 68 proc. wyższe.

Migrena a udar mózgu

 • Posted on: 12 May 2015
 • By: jleszcz
Migrena a udar mózgu

Badania wykazały wysoką zależność między występowaniem migreny i udarem mózgu. Związek ten wykazało wiele badań. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania migreny i udaru w ogólnej populacji korelacja tych schorzeń jest silna. U jednej trzeciej osób z udarem mózgu w przeszłości występowała migrena. Migrena i udaru mózgu mimo dużych różnic w etiologii klinicznej mają pewne cechy podobne. Migrena charakteryzuje się bólem głowy i współwystępującą z nim aurą. Migrenowa aura jest zwykle określane jako stopniowe rozszerzanie ogniskowych objawów neurologicznych np. drgania widzianego obrazu, uczucia mrowienia, które mają charakter postępujący. Podobne dolegliwości są skutkiem niedokrwiennego bólu głowy w przypadku wystąpienia udaru mózgu.

Migrena u dzieci i nastolatków

 • Posted on: 12 May 2015
 • By: jleszcz
Migrena u dzieci i nastolatków

Ból głowy jest zjawiskiem powszechnym wśród dzieci i młodzieży. Ponad 82% młodych ludzi deklaruje, że odczuwało bóle głowy przed ukończeniem 15 roku życia, a ok 6% cierpi z powodu migreny co najmniej raz w roku. W wieku dziecięcym schorzenie występuje z jednakową częstotliwością u obu płci. Jednak w okresie dojrzewania bóle głowy znacznie częściej dotykają nastolatek.

Jak leczyć migrenę

 • Posted on: 3 March 2015
 • By: jleszcz
Jak leczyć migrenę

Migrenowe bóle głowy występują u ponad 15% ludzi. Niektórzy miewają epizodyczne migreny, występujące przez mniej niż 15 dni w miesiącu, inni cierpią z powodu przewlekłej formy choroby, kiedy to ból głowy dokucza im przez większą ilość dni w co najmniej trzech kolejnych miesiącach. Chroniczny ból jest ogromnym obciążeniem dla chorego, zarówno w aspekcie zdrowotnym, osobistym, jak i społecznym. Jest to przyczyną konieczności wdrożenia leczenia.

Migrena a akupunktura

 • Posted on: 3 March 2015
 • By: jleszcz
Migrena a akupunktura

Akupunktura jest jedną z najstarszych metod profilaktyki i leczenia. W Chinach już 4000 lat p.n.e. starano się leczyć ludzi poprzez nakłuwanie konkretnych fragmentów skóry zaostrzonymi odłamkami skalnymi. W kolejnych tysiącleciach zabieg wykonywano prowizorycznymi igłami z kamienia, kości lub bambusa, następnie z brązu, żelaza, stali, aż do momentu pojawienia się złota i srebra. Obecnie używa się srebrnych lub stalowych, jednorazowych igieł o średnicy 0,25-0,3 mm i długości 25-40 mm długości. Specjalna budowa ostrza sprawia, że nie kaleczy ono skóry i jest bardzo odporne na złamanie. Specjalne wykonanie i grubość igieł sprawiają, że zabiegi nie jest bolesny.

Kobieca migrena

 • Posted on: 3 March 2015
 • By: jleszcz

Nie da się ukryć, że bóle migrenowe częściej dotykają kobiet niż mężczyzn. Różnica między płciami najczęściej występuje w wieku ok. 40 lat (3:1) natomiast w wieku po menopauzie częstość występowania migreny u kobiet jest ok. Dwukrotnie większa niż u mężczyzn.
Migrenowe bóle głowy u kobiet mogą być związane z wahaniami hormonalnymi, którym podlegają kobiety. Prawdopodobieństwo wystąpienia migreny zależy często od fazy cyklu menstruacyjnego a najczęściej występują w okresie okołoowulacyjnym.

Czy to jest migrena ?

 • Posted on: 3 March 2015
 • By: jleszcz
Czy to jest migrena

Migrena jest chorobą neurologiczną, objawiającą się uciążliwymi dolegliwościami neuropsychologicznymi. Rocznie, na co najmniej jeden atak bólu migrenowego, skarży się 13% ludzi. Najczęściej są to osoby młode i prawie dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyźni. Dużym problemem jest niska świadomość społeczna. Wiele osób nie szuka pomocy lekarskiej, bo nie jest świadoma swojej choroby.