Typy migreny a CEFALY

Migrena zwykła (bez aury).

Jest to najczęściej występująca migrena (u ok. 75% pacjentów). Objawia się napadowymi bólami głowy trwającymi od 4 do 72 godzin (u dzieci do 15 roku życia co najmniej 1 godzinnymi).

Ból jest bardzo silny, pulsacyjny, ograniczający się do jednej połowy głowy. Może się zdarzyć, że jego intensywność wzrasta wraz z wzrostem aktywności fizycznej.

Często towarzyszą mu wymioty i/lub nudności. Pacjenci uskarżają się także na nadwrażliwość na światło i dźwięki (fotofobię i fonofobię).

Działanie CEFALY

Występowanie migreny zwykłej kilkukrotnie w czasie miesiąca jest wskazaniem do zastosowania CEFALY®. Urządzenie pozwala na zmniejszenie bólu w czasie ataku a jednocześnie działa prewencyjnie redukując częstość występowania ataków migrenowych.

Efekty działania i znaczącą poprawę potwierdza 75% pacjentów.

Migrena z  aurą.

Aurą nazywa się ogniskowe objawy neurologiczne, występujące na nie więcej niż godzinę przed wystąpieniem migreny.

Objawy są specyficzne dla pacjenta. Mogą to być objawy typowo wzrokowe, (np. zaburzenia ostrości, mroczki, niedowidzenie lub całkowita ślepota), czuciowe (np. mrowienia w jednej części ciała), ruchowe, zaburzenia mowy, równowagi i zaburzenia nerwów czaszkowych.

Migrena z aurą nie zawsze daje te same objawy. W zależności od czasu trwania aury i jej charakterystyki rozróżniamy:

  • migrenę z typową aurą, w której aura trwa od 5 min do 1 godziny
  • migrenę z aurą o ostrym początku. Aura trwa ok. 4 minut i daje objawy podobne do udaru mózgu lub przejściowego niedokrwienia mózgu
  • migrenę z przedłużoną aurą, w której aura może trwać nawet tydzień
  • migrenę powikłaną lub migrenowy zawał mózgu. W tym przypadku objawy występują tydzień lub dłużej.
  • migrenę podstawną dającą charakterystyczne objawy takie jak m.in. ślepota, podwójne widzenie, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, drętwienie. Ten typ migreny występuje bardzo rzadko.
  • migrenę połowiczo-poraźną (rodzinną), która współwystępuje u innych członków rodziny.

CEFALY® charakteryzuje się wysoką skutecznością leczenia i prewencji migreny z aurą, szczególnie jeżeli migreny występują częściej niż raz w miesiącu. Efekty działania i znaczącą poprawę potwierdza 75% pacjentów.

Migrena oczna, zwana także migreną siatkówkową.

Stosunkowo rzadko występująca migrena, charakteryzująca się objawami wzrokowymi ograniczonymi wyłącznie do jednego oka (w tym całkowitej, czasowej ślepoty). Zaburzenia widzenia (mroczki) towarzyszą bólowi migrenowemu, pulsującemu i trwającemu z reguły nie dłużej niż godzinę.

Występowanie migreny siatkówkowej kilkukrotnie w miesiącu stanowi wskazanie do leczenia CEFALY®. Urządzenie pozwala na zmniejszenie bólu w czasie ataku a jednocześnie działa prewencyjnie redukując częstość występowania ataków migrenowych.

Efekty działania i znaczącą poprawę potwierdza 75% pacjentów.

Migrena epizodyczna.

Migreną epizodyczną nazywamy migrenę bez aury lub z aurą, występującą z różną częstością (raz na parę miesięcy lub kilka razy w tygodniu) i trwającą, jak każda migrena, od 4 do 72 godzin.

CEFALY® charakteryzuje się wysoką (75% przypadków) skutecznością leczenia i prewencji migreny epizodycznej.

Migrena przewlekła.

O tym typie migreny można mówić wyłącznie w przypadku pacjentów z już zdiagnozowaną migreną. Jak mówi prof. A. Szczudlik, „Podstawowym kryterium uznania migreny za przewlekłą jest częstość bólu głowy, który musi występować przez ponad 15 dni w miesiącu”.

Często w migrenie przewlekłej występują typowe napady migrenowe wraz z ich typowymi objawami, jednakże z reguły zdecydowanie łagodnieją nudności, wymioty oraz fonofobia i fotofobia.

W 80% przypadków migrena przewlekła powstaje z przekształcenia migreny zwykłej (bez aury).

Do tej pory nie przeprowadzono badań dokumentujących skuteczność CEFALY® w leczeniu migreny. Zanotowano znaczącą poprawę u więcej niż 50% pacjentów stosujących to urządzenie. Z pewnością terapia CEFALY® pozwala na znaczne zmniejszenie ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych, nieobojętnych dla organizmu.

Migrena menstruacyjna.

Migrena występuje u 1 z 5 kobiet. U około 50%-60%  kobiet cierpiących na migrenę jest ona powiązana ze zmianami hormonalnymi i menstruacją. Ryzyko wystąpienia migreny zwykłej (bez aury) wzrasta na 2 dni przed menstruacją i utrzymuje się do mniej więcej 3go dnia krwawienia.

Zgodnie z rozróżnieniem Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy, istnieją dwa typy migreny menstruacyjnej:

  • migrena związana z menstruacją (zawsze występująca między 2 dniem przed miesiączką i 3 dniem miesiączki), z dodatkowymi napadami migreny z aurą lub bez aury w pozostałych dniach cyklu miesiączkowego
  • czysta migrena menstruacyjna (zawsze występująca między 2 dniem przed miesiączką i 3 dniem miesiączki), bez napadów migreny w innych dniach.

Migrena menstruacyjna jest związana z spadkiem poziomu estrogenów bezpośrednio przed menstruacją. Innym czynnikiem wywołującym migrenę menstruacyjną mogą być także prostaglandyny, których uwalnianie towarzyszy bolesnym miesiączkom.

Badania wykazały, że stosowanie CEFALY® (w szczególności parę dni przed miesiączką) w co najmniej 50% przypadków przynosi znaczną ulgę w dolegliwościach.

Napięciowy ból głowy

Napięciowy ból głowy jest samoistnie powstającym bólem głowy, częściej nękającym kobiety. Nie są znane przyczyny jego powstawania, jednakże znane są czynniki znacznie zwiększające prawdopodobieństwo jego powstawania:

-          używki (alkohol, papierosy),

-          stres,

-          głód,

-          zmiana warunków pogodowych

Napięciowy ból głowy może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Z reguły jest to ból obustronny o średnim natężeniu, dosyć trudny do zlokalizowania, połączony z wrażliwością na dotyk mięśni głowy. W przeciwieństwie do bólu migrenowego napięciowy ból głowy nie jest powiązany z wymiotami ani nudnościami, nie zwiększa się też jego natężenie przy wysiłku fizycznym.

CEFALY® dedykowane jest leczeniu dolegliwości migrenowych, jednakże stwierdzono pozytywne działanie także w przypadku leczenia napięciowego bólu głowy (przedniego i tylnego). Więcej niż 50% badanych pacjentów stwierdziło znaczącą poprawę w wyniku terapii CEFALY®. W przypadku leczenia tylnego napięciowego bólu głowy wymagane jest zastosowanie elektrody potylicznej.

Neuralgia potyliczna

Neuralgia potyliczna to przewlekły zespół bólowy, obejmujący tył głowy i górną część karku i wywołany najczęściej podrażnieniem lub uszkodzeniem nerwu potylicznego.

Dolegliwości bólowe obejmują najczęściej okolicę potyliczną lub podpotyliczną, mają charakter stały z możliwością czasowych zaostrzeń. Często ból związany jest także z występowaniem zaburzeń wzrokowych, zawrotów i nudności, szumów w uszach i drętwieniem powłok głowy.

Przyczynami neuralgii potylicznej mogą być m.in. przewlekłe napięcie mięśni karku, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego lub zmiany wtórne po urazach kręgów szyjnych.

Neuralgia potyliczna często mylona jest z migreną.

Zastosowanie specjalnej elektrody potylicznej urządzenia CEFALY® (tzw. zestaw Arnolda) pozwala na emisję impulsów na poziomie nerwu potylicznego. Skuteczność leczenia CEFALY® potwierdziło więcej niż 50% pacjentów.